دەرەنجام: 40 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانستی :: بیابان
گەشبین - پۆلی 3B #1
زانستی :: باخچەی ئاژەڵان
فاتیمە - پۆلی 3B #2
زانستی :: How does the moon shine?
Aryas talks about How the moon shines. The moon doesn't shine by itself because it has no light of it's own. it appears to shine because of the sunlight that reaches it.
ئاریاس - پۆلی 5B #1
زانستی :: کۆمەڵەی خۆر
ئەیاد - پۆلی 3B #2
زانستی :: زانیاری
زانای فیزیاییئەلبێرێت ئەنشتاین
لەوەند - پۆلی 9 #3
زانستی :: زانیاری
زانیاری گشتی دەربارەی مێشکی مرۆڤ
لەوەند - پۆلی 9 #4
زانستی :: زانیاری دەربارەی مارماسی
بەندین - پۆلی 11A #1
زانستی :: نەخۆشییەکانی دڵ
شەیدا - پۆلی 11A
زانستی :: زانیاریی دەربارەی دڵی مرۆڤ
زریوە - پۆلی 11A #2