دەرەنجام: 40 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانستی :: دروستکردنی بۆهێڵەکان
هێمن - پۆلی 6E #3
زانستی :: کۆئەندامی هەرس
هەنیە - پۆلی 6B #13
زانستی :: دروستبوونی ترشەباران
یارا - پۆلی 6B #6
زانستی :: گەڵا
یارا - پۆلی 6B #7
زانستی :: دروستکردنی ئامێری هەڵهێنانی جوجکە
ڕەوێن - پۆلی 6D #3
زانستی :: جۆرەکانی ڕەگ
بارین - پۆلی 6E #15
زانستی :: ڕوەکانی هەیڤ
دێنێ - پۆلی 6B #9
زانستی :: جۆرەکانی قەد
باران - پۆلی 6B #11
زانستی :: بەراوردی نێوان ڕوەکە لوولەدار و ڕوەکە بێلوولەکان
تۆمار - پۆلی 6A #1