دەرەنجام: 46 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
کاری دەست :: کاری دەست
ئالین - پۆلی 5B #6
وێنە :: هونەر
تێکەڵکردنی ڕەنگەکا ن
موبین - پۆلی 3A #1
کاری دەست :: هونەر
کاردەستی ـ دروستکردنی داری کرسمس.
وەسان - پۆلی 1A
وێنە :: هەونەر
تێکەڵکردنی ڕەنگەکان.
هەورامان - پۆلی 1A
وێنە :: هونەر
کێشانی وێنەی پەپوولە.
لێوان - پۆلی 1A
وێنە :: ھونەر
مەیلی - پۆلی 3B
کاری دەست :: کاری دەست
شاهین - پۆلی 6A
کاری دەست :: کاری دەست
ئەڤرێست - پۆلی 6A #2
کاری دەست :: ھونەرکاری
هەنێ - پۆلی 6A