دەرەنجام: 21 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
تەندروستی :: چۆنییەتی پشکنینی شەکرە بۆ مرۆڤ
ڕەیان - پۆلی 6C #12
تەندروستی :: ڕێژەی شەکر لە خواردنەوە گازییەکاندا
شاریا - پۆلی 6D #7
تەندروستی :: هەڕەمی خۆراک
یارە - پۆلی 6A #4
تەندروستی :: ڤایرۆسی کۆڕۆنا
دێنێ - پۆلی 6B #12
تەندروستی :: ?how does soup kill corona virus
سیدرا - پۆلی 6D #5
تەندروستی :: Twines and more
She talks about Twines and more, and mention thier names in English
سوێناس - پۆلی 9A #14
تەندروستی :: how to protect yourself from virus
ئیلیا - پۆلی 6C #1
تەندروستی :: بەرزکردنەوەی بەرگری لەش لە ڕێگەی گرینگیدان بە خواردنی سەوزە و میوە.
ئالیا - پۆلی 3 #1
تەندروستی :: سوود و گرینگی ئاو و جۆرەکانی.
ئالاء - پۆلی 3
123