دەرەنجام: 134 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: تاقیکردنەوە
ڕەوا - پۆلی 6E #16
زانست :: بڵاوبوونەوەی ڕووناکی بە هێڵی ڕاست
شاد - پۆلی 6C #3
کیمیایی :: تاقیکردنەوە
کۆهان - پۆلی 6C #73
زانست :: شکانەوەی ڕووناکی
کۆهان - پۆلی 6C #10
زانست :: کۆئەندامی دەرهاویشتن
لاڤین - پۆلی 6D #12
زانست :: زیانەکانی جگەرە
لاونا - پۆلی 6C #22
کیمیایی :: تاقیکردنەوە
لەرێ - پۆلی 6E #67
زانست :: کارەبا
محمد - پۆلی 6C #4
زانست :: خێرایی لە تەنەشلەکاندا
مەروا - پۆلی 6B #2