دەرەنجام: 518 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
کیمیایی :: زانست
اسراء - پۆلی 3B #1
زانستی :: زانست
راڤیار - پۆلی 3B
وێنە :: ھونەر
مەیلی - پۆلی 3B
ماتەماتیک :: بیرکاری
تەبا - پۆلی 3B
سروشت :: زانست
رەزیێ - پۆلی 3B
زانست :: زانست
ئاڤا - پۆلی 3B
زانست :: بڵاوبوونەوەی ڕەنگەکان
شێوە - پۆلی 1B
زانستی :: باسکردنی سوودی گوڵەکان
رەها - پۆلی 1B
چارەی کێشە :: گۆرانی ژمارەکان
باران - پۆلی 1B